Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Nem og bekvem mock-up

Etnografer viser i denne korte film, hvordan de gennem brugen af mock-ups har inddraget klinikere i udviklingen af mobil adgang til data fra elektroniske patientjournaler og overblikskærme.
På baggrund af disse mock-ups og feltstudier har de med Systematic, Capgemini og Regionshospitalet Randers udviklet den prototype, der nu er i brug i akutafdelingen.

Læs mere om projektet "Mobil adgang for sundhedspersonale"-projektet her.


Omtale af "Diabetiske Komplikationer"-projektet

"Diabetiske Komplikationer"-projektet har været omtalt:

 • Undersøgelse kan flyttes til patientens eget hjem
  • Sygeplejersken, nr. 5, 2012, s. 70-71

Læs mere om projektet her.


Omtale af Net4Care platform

Net4Care projektet har været omtalt:

 • Ny platform til dansk telemedicin
  • Nyhed fra GTS Teknologiportal, 24. april 2012, online

Læs om projektet her.


Fem udfordringer for fremtidens sundheds- og velfærdssektor
Den sunde balance mellem hurtige resultater og langsigtede løsninger


Caretech Innovations årsrapport er netop udkommet. Den sætter i år fokus på fem emner, der vil sætte dagsorden for sundheds-it og velfærdsteknologi i Danmark de næste 5-10 år: Telemedicin, Logistik, Tværsektoriel kommunikation, Mobil adgang for sundhedspersonale til sundheds- og velfærdsdata og Borgeradgang til sundhedsdata.

Fem centrale temaer
Alexandra Instituttet er operatør på Caretech-bevillingen og dermed også hjemsted for centrale dele af den faglige viden og det metodeapparat, som er anvendt og videreudviklet gennem de enkelte Caretech Innovation projekter.

Læs i årsrapporten, hvordan projekterne har arbejdet med de fem centrale temaer i forhold til det sammenhængende sundhedsvæsen. Et arbejde der tager afsæt i samspillet mellem brugere og teknologi med fokus på at involvere, innovere og realisere.

- De fem temaer, vi præsenterer i denne rapport, er et bud på, hvordan vi kan dele indsatsen op, så aktørerne kan fokusere og udvikle nye, innovative løsninger samtidig med, at vi skaber rammer, der sikrer sammenhæng. De største udfordringer for udvikling og implementation af sundheds-it og velfærdsteknologi er at undgå øer af teknologi, at skabe sammenhæng og at høste storskala fordele uden at slå innovationen og lokalt initiativ ihjel, siger Morten Kyng, Direktør for Caretech Innovation.

Et værdifuldt skridt nærmere
Caretech Innovation har bidraget til at sætte turbo på udvikling af de rammer og værktøjer, der kan skabe markant fremdrift og markedsudvikling inden for sundhedssektoren. Samtidig har der været plads til de små projekter, gode ideer og innovative eksperimenter, der ikke lige passer ind, men måske rummer kimet til kommende nationale satsninger.

Caretech samarbejdspartnere fra virksomheder og sundhedsvæsenet i Region Midtjylland giver i årsrapporten eksempler på, hvordan de gennem deltagelse i Caretech-projekter er kommet et værdifuldt skridt nærmere en løsning på fem udfordringer, der kalder på sundheds-it og velfærdsteknologi. Ofte er ”de vises sten” fundet af brugerne selv i den proces, vi kalder Participatory Design eller Brugerdrevet Innovation.

Jakob Heuch, Account Manager, Capgemini, deltager i projekt "Personlig Interaktiv Hjemmeside": ”Med Caretech Innovation får vi mulighed for at prøve en række ideer af, og vi synes resultaterne har været rigtig gode indtil videre. På baggrund af dette samarbejde kan vi bedre afgøre, hvad vi vil satse på.”

Niels Ejskjær, Læge, Aarhus Sygehus, deltog i projekt ”Diabetiske Komplikationer”. Efter afprøvning af et apparat til hjemmemonitorering af diabetes siger han: ”Nu har vi vist, at man kan gøre det med en meget avanceret undersøgelse, hvorfor ikke gøre det med lette. Tag eksempelvis diabetes overvågning, blodsukkermåling, iltmåling, efterforløb hvor man kan monitorere hjemme. Patienterne er glade for det. De føler sig mere fremmedgjorte ved hospitalet end ved teknologi.”

Årsrapporten kan bestilles, downloades og læses her.


Net4Care Platform skal være katalysator for dansk telemedicin

Open Source platform skal gøre det attraktivt og nemt for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) at udvikle applikationer til det telemedicinske marked.

Læs mere under Insight@Katrinebjerg her eller under Alexandra Instituttets nyheder her.
Læs mere om Net4Care-projektet her.


Omtale af projekt

"Tværsektoriel Kommunikation"-projektet har været omtalt:

 • Ved din tværsektorielle kollega det rette?
  • Region Midtjyllands nyhedsbrev Midtnyt, nr. 02, 26. jan. 2012, side 3-4

Læs mere om projektet her.


Net4Care platform release af version 0.1

Version 0.1 af den Net4Care platform er blevet offentliggjort. Fra websitet for platformen:

"The Net4Care platform provides the ability to quickly create quality tele-health applications interfacing with HL7 and IHE/XDS. Net4Care features a modular server- and client-side based on OSGi and aims at providing support for a telemedicine software ecosystem.

A typical deployment scenario is a tele-monitoring scenario in which Net4Care clients are deployed in a gateway in private homes. Medical devices then connect to these gateways and transmit their observations to a Net4Care server."

Læs mere om Net4Care platform på net4care.org
Læs mere om Net4Care-projektet her.


Midtvejsevaluering af Caretech

Caretechs indsats i perioden januar 2009 - august 2011 er blevet evalueret. I rapportens første afsnit, Sammenfatning og anbefalinger, skriver evaluatorerne følgende:

"Det samlede billede er, at der med Caretech er skabt en stærk ramme for at teste, videreudvikle og modne idéer. Succesfuld innovation på sundheds-it området kræver en vifte af kompetencer og indsigter, som virksomheder og sundhedsaktører typisk har svært ved at orkestrere alene. Caretech udgør en ramme for at samle og organisere de nødvendige kompetencer. Samtidig opbygges der i Caretech værdifulde erfaringer i at arbejde med produkt- og konceptudvikling på sundheds‐it området." (side 6).


Download den samlede evalueringsrapport (pdf).


Min tværsektorielle kollega

I Danmark har vi et sundhedsvæsen, der er opbygget i meget adskilte kasser. Vores sektoropdeling er forbløffende stærk, og det gør, at vi er udfordret på at få kommunikation til at ske. Ingen tror længere på, at vi får lavet sektorerne om, så derfor kigger Horsens og Odder nu på kommunikationen mellem sektorerne.

Derfor var "fodfolket" fra både Horsens og Odder Kommune, Horsens Regionshospital og praktiserende læger samlet til fremtidsværksted om det sammenhængende patientforløb. For at sætte fokus på en fremtid med bedre tværsektoriel kommunikation. Dagen gav anledning til, at de folk, der har udfordringerne, også er dem, der er med til at forme løsningerne.

Fremtidsværkstedet var arrangeret af etnograf Louise Mejnertz fra Caretech Innovation.

Læs hele artiklen her.
Læs om projektet her.


Omtale af projekter

"Optimized Brain Reading"-projektet har været omtalt:

 • Caretech Innovation midler hjælper lille virksomhed ind på stort marked
  • Nyhed fra Alexandra Instituttet, 11. jan. 2012, online

"Diabetiske Komplikationer"-projektet har været omtalt:

 • Medico Bazar fik folk til at flette de professionelle fingre
  • MedWatch, 25. jan. 2012, online

Læs mere om "Optimized Brain Reading"-projektet her.
Læs mere om "Diabetiske Komplikationer"-projektet her.


Samarbejdspartner i Caretech Innovation læge Martin Vesterby modtager pris for erhvervsrelateret forskning


Foto: Niels Åge Skovbo
(Dialog Region Midtjylland)
Læge og ph.d. Martin Vesterby fra et Caretech projekt med innovationshøjde og sundhedsfaglig nytteværdi har modtaget en pris på 200.000 kr. fra Reinholdt W. Jorck og Hustrus fond. Fonden støtter hvert år erhvervsrelateret forskning, og prisen gives for Martin Vesterbys innovative forskning i blandt andet telemedicinske løsninger i Remote Rehabilitation Support projektet.

Martin Vesterby udtaler om erfaringerne med den telemedicinske løsning, der blev udviklet i projektet, og som han udnytter til at uddanne og støtte patienter i forbindelse med indsættelse af en hofteprotese på Regionshospitalet i Silkeborg:

- Denne type løsninger, hvor man udnytter teknologiske muligheder, som for eksempel at tale med en fysioterapeut over et webcam er ikke kun en markant billigere løsning for sundhedssektoren end, hvis hoftepatienten var indlagt i en hel uge, som for ti år siden. Det er også et bedre tilbud til de mange patienter, der foretrækker hurtigst muligt at komme hjem i vante rammer, fortæller Martin Vesterby, der dog understreger, at denne type løsninger vil kunne bruges til flertallet, men ikke nødvendigvis samtlige patienter.

Læs mere under nyhed fra Alexandra Instituttet her.
Læs mere om accelererede patientforløb her.
Læs mere Martin Vesterby her.


Dansk sundhed sammenlignet med Singapore og Kaiser Permanente

Simon Larsen fra Caretech Innovation er medforfatter på en kronik baseret på en studietur til bl.a. Singapore:

 • Dansk sundhed sammenlignet med Singapore og Kaiser Permanente
  • Ugeskrift for Læger, 21. nov. 2011, 1. sektion, side 80, og online.


Omtale af "Diabetiske Komplikationer"-projektet

"Diabetiske Komplikationer"-projektet har været omtalt:

 • Apparat til hjemmemonitorering kan afsløre diabetiske komplikationer
  • Dagens Medicin, 16. nov. 2011, online

Læs mere om projektet her.


Små ting i hverdagen der gør livet lidt lettere

Caretechs etnografer har netop afsluttet de første studier i Tværsektoriel Kommunikation. Derfor mødtes projektgruppen til workshop om udfordringer i tværsektorielle overgange, som feltstudierne har givet anledning til at kigge på. Dagen skulle udvide de problemstillinger, projektet skal arbejde med frem over.

Læs hele artiklen her.
Læs mere om projektet her.


Omtale af "Mobil adgang for sundhedspersonale"-projektet

"Mobil adgang for sundhedspersonale"-projektet har været omtalt:

 • Patientjournal i lommeformat
  • Dagens Medicin, 7. okt. 2011, side 14, online
 • Tavle-pc'en indtager stuegangen
  • Børsen, 18. okt. 2011, nr. 201/2011, side 40
 • Blodprøver på smartphone
  • Randers Amtsavis, 26. okt. 2011
  • BYEN.nu, Randers og omegns netavis, 8. nov. 2011, online
  • Nyhed fra Alexandra Instituttet, 14. nov. 2011, online
 • Smartphones bruges som patientjournal
  • P4 Østjylland, 8. nov. 2011, online
 • Journaler på computer-tablet
  • TV2 Østjylland, 8. nov. 2011, online
 • Opfindelse sparer tid

Læs mere om projektet her.


Ny vicedirektør

Pr. 01.10.11 er Lone Faber tiltrådt som vicedirektør for Caretech og områdechef for Pervasive Healthcare på Alexandra Instituttet. Lone er datalog og kommer fra en stilling som afdelingsdirektør i Logicas Public & Healthcare division, hvor hun i 6 år har arbejdet med ledelse og udvikling af Logicas danske sundheds-it-forretning. Før det har hun bl.a. deltaget i Esprit-projektet EuroCODE som ansat hos Xerox i England.


Samarbejde der virker

Caretech Innovation konceptet holder. Det er konklusionen på Caretech Innovation projektet Diabetiske Komplikationer. Tværfaglighed og unik interessesammensætning gav projektets ideer luft under vingerne. Nu skal deltagerne tanke, mens flyet er i luften for at bære de gode resultater videre.

Med på flyet er blandt andet Afdelingslæge Niels Ejskjær fra Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling, MEA. Han skal til efteråret præsentere de kliniske erfaringer fra Diabetiske Komplikationer for sine kollegaer i USA.

Udover at understrege projektets unikke team sammensætning, vil han fortælle om, hvorfor man fremover trygt kan rykke monitorering af selv vanskelige data hjem til borgeren. Det kan få positiv konsekvens for tusindvis af kroniske patienter.

Læs hele artiklen her.
Læs mere om projektet her.


Omtale af "Personlig Interaktiv Hjemmeside"-projektet

Personlig Interaktiv Hjemmeside projektet har været omtalt:

 • Det er faktisk ret svært at gå med krykker
  • Pulsen, nr. 2, 2011, side 12-13, online
 • Hoftepatienter skal have personlig hjemmeside
  • Pulsen, nr. 2, 2011, side 14, online

Læs mere om projektet her.


Tværsektoriel inspirationstur

Projektet Tværsektoriel Kommunikation høster erfaringer fra det sydlige Danmark, hvor man siden 2009 har baseret den tværsektorielle kommunikation på IT.


Læs mere om inspirationsturen her.
Læs mere om Tværsektoriel Kommunikation-projektet her.


Sundhedsbarometer 2 får positiv feedback fra testgruppe

"Jeg blev inspireret og fortsatte. Har nu tabt i alt 10 kg...motivationen er helt i top..Så tak fordi I fik mig i gang :-)."
Sådan lyder ordene fra en af de 14 deltagere, der netop har afsluttet en tre ugers brugertest af Sundhedsbarometret. Arbejdet med Sundhedsbarometret og involvering af brugere i produktudviklingen har givet idebæreren Weicon Aps et solidt grundlag for videre produktudvikling samt forståelse for de specifikke domæner for fremtidig brug.

Læs mere test og resultat, som projektgruppen og Weicon nu arbejder videre med her.
Læs mere om Sundhedsbarometer 2-projektet her.


Erfaringer med medicinsk udstyr i hjemmet

Projektet Diabetiske komplikationer har netop afsluttet en række tests af Vagus™. I maj og juni 2011 har 10 patienter testet apparatet, der kan afsløre eventuelle senkomplikationer som følge af diabetes. En af vores etnografer har fulgt forløbene både i patienternes hjem og ved deres praktiserende læge.

Læs mere om resultaterne af den etnografiske undersøgelse her.
Læs mere om Diabetiske Komplikationer projektet her.


Der er god forretning i at bygge videre på den dybe tallerken

Derfor havde folkene bag Personlig Interaktiv Hjemmeside inviteret projekter med lignende fokus til dialog inden projektets kick-off.

Der bliver igangsat mange projekter indenfor sundhedsvæsnet med patienterne i fokus. Flere erfaringer viser, at patienter udgør en væsentlig ressource, hvis de har en støtteperson, eksempelvis pårørende, tilknyttet deres forløb. Og ikke uvæsentligt er der tegn på, at en velinformeret og tryg patient også gavner økonomien, fordi udskrivning til hjem kan ske hurtigere. Derfor skal information og uddannelse af patient og pårørende i forbindelse med eksempelvis et operationsforløb være tænkt ind fra start til slut. For at undersøge feltet nærmere har både DNU, Silkeborg Regionshospital og Aarhus Sygehus med Caretech Innovation og Capgemini sat spørgsmålet på dagsorden og startet nye projekter op. For at udveksle erfaringer og opfordre til dialog havde Caretech Innovation inviteret til møde om, hvordan projekterne kan dele viden og opnå synergi mellem findings på tværs af projekterne.

Videre tiltag:
Løbende dialog og tæt samarbejde
Forskningsartikler
Genbrug af tidligere erfaringer fra eksempelvis Remote Rehabilitation Support (RRS) projektet

Læs mere om Personlig Interaktiv Hjemmeside projektet her.


Middelfart Sparekasse investerer tid i Sundhedsbarometret

14 medarbejdere i Middelfart Sparekasse har skudt sommeren i gang med et testforløb, der skal kvalificere Sundhedsbarometer konceptet – og støtte deltagerne i at leve sundere. Medarbejderne har stået i kø for at deltage i forløbet og er for projektet den ideelle bruger gruppe.

Læs mere om testforløbet her.
Læs mere om Sundhedsbarometer 2 projektet her.


MIKAT leverer case til innovative it-studerende

Et hold studerende fra Datalogisk Institut, Aarhus Universitet har arbejdet på at udvikle et koncept, der kan støtte behandling af personer, der lider af angst. I juni 2011 præsenterede de deres forslag for Peter Bering, MIKAT projektet, der havde stillet casen til rådighed.

Læs mere om koncepterne fra innovative it-studerende her.
Læs mere om MIKAT-projektet her.


RRS erfaringer inspirer fremtidens it-arkitektur

Der er væsentlig forskel på at operere patienter og på at udvikle de telemedicinske løsninger, der støtter dem. Det er derfor vigtigt at brugere, klinikere, etnografer og udviklere udveksler erfaringer. Og derfor var holdet bag RRS-projektet inviteret til workshop på Aarhus Universitet. Projektets erfaringer inspirerer arbejdet med at udvikle it-arkitektur til fremtidens telemedicinske løsninger.

Lektor Henrik Bærbak og ph.d. studerende Surayya Urazimbetova begge fra Datalogisk Institut havde inviteret til to timers workshop i it-arkitekturens tegn. Formålet var for at få indblik i projektets erfaringer med den telemedicinske løsning Health Gateway til hoftepatienter.

Væsentlige overvejelser om arkitektoniske kvaliteter:

 • Tilgængelighed – det skal være nemt at tilgå systemet. Måske også gøre det mobilt.
 • Modificerbarhed – hvor nemt skal det være at lave om på systemet, hvis der er brug for ny funktion?
 • Sikkerhed – støttepersonen skal også kunne få adgang til data- datanævn.
 • Testbarhed – skal man kunne teste en enkelt feature eller skal hele systemet kørefør man kan
 • Brugbarhed – hvordan skal man kunne ændre på fejl og indtastninger – undo?
 • Skalerbarhed - hvor mange patienter og afdelinger skal systemet kunne administrere?
 • Svartider – hvor længe er det rimeligt at vente på svar fra systemet og feedback
 • Cost-benefit – alfa omega når det handler om sundhedssektor og IKT. Kan det svare sig, hvad vælger vi fra, hvilke studier kan be- eller afkræfte resultater.

Det er også en vigtig pointe, at hvis systemet ikke fungerer, kan patienten/brugeren få mistillid til hele systemet (operation, personale etc.).

»Det er vigtigt at de erfaringer, vi har fået i projektet kommer videre til dem, der arbejder med at forme fremtidens it-arkitektur, « understreger Thomas Hohn, der er projektleder på RRS-projektet.

Yderligere information kontakt Lektor Henrik Bærbak, hbc@cs.au.dk

Læs mere om RRS-projektet her.


Sundheds-it: Uudnyttet erhvervspotentiale

Der vil også fremover være stor efterspørgsel på sundhedsservices, der binder borgernes hjem, arbejde, fritid og sundhedsleverandører sammen. Men nuværende strukturer hæmmer erhvervsudvikling indenfor sundheds-it.

Læs mere under Insight@Katrinebjerg her.


Caretech Innovations årsrapport 2011 er netop udkommet

Rapporten sætter fokus på vores arbejde med at skabe et sammenhængende sundheds- og velfærdsvæsen gennem IKT. Gennem rapporten får du et indblik i vores projekters liv og perspektiv. Samtidig kan du finde inspiration til, hvordan brugerinddragelse og tværfagligt samarbejde sætter gang i markedet for sundhedsservices.

Download eller bestil årsrapporten her.


Etnografisk feltstudie i RRS projektet

Remote Rehabilitation Support projektet har netop udgivet en rapport om projektets etnografiske studie.
Rapporten analyserer patienters, støttepersoners, og sundhedsprofessionselles erfaringer og vilkår i et døgnhofteforløb med perspektivering til et standardforløb. Rapportens omdrejningspunkt er et døgnhofteforløb udviklet på Regionshospitalet Silkeborg, hvor patienten efter et døgns indlæggelse udskrives til eget hjem, og hvor patienten både før og efter operationen har teknologi til rådighed.
Rapporten bidrager med perspektiver på korte indlæggelsesforløb, tele-medicin, og patient empowerment, der er temaer, der er på dagsordenen i det danske sundhedsvæsen.

Download rapporten (pdf.)
Læs mere om projektet her.


Dataloger giver håb for angstpatienter

350.000 danskere lever med angst i så svær grad, at den er behandlingskrævende. Sammen med depression er det den mest udbredte psykiske lidelse. Peter Bering, der er uddannet fra Datalogisk Institut, Aarhus Universitet i 2007 har netop startet sit eget firma, der med sparring fra Caretech Innovation skal udvikle et mobilt værktøj, som giver helt nye muligheder for angstbehandling.

Læs mere under Insight@katrinebjerg her.
Læs om projektet her.


Læger skal tilgå patientens data mobilt

Et samarbejde mellem Systematic, Regionshospitalet Randers og Grenaa og Caretech Innovation skal undersøge, hvordan læger mobilt kan tilgå patientdata via smart phones. Formålet med samarbejdet er at udvikle og afprøve næste generation af EPJ.

Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder fra jan. 2011 her.
Læs om projektet her.

BDI med i kufferten til Kina – og kontakter med retur

Kineserne vil gerne lære at anvende brugerdreven innovation. Derfor rejser folkene fra Centre for Pervasive Healthcare; Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet til Kina og hjælper kineserne med at blive bedre til at bruge det. Med retur har de erfaringer og netværk, der skaber erhvervsudvikling i Region Midtjylland.

Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder fra jan. 2011 her.


Caretech Innovation til Velfærdens Innovationsdag 25. januar 2011

Der er nok af udfordringer og løsninger at tage fat på, når man vender blikket mod fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen. Senest var 980 innovatører fra den offentlige og private sektor med interesse for slagsen mødt op i Øksnehallen i København til Velfærdens Innovationsdag 2011. Caretech Innovation var repræsenteret på Alexandra Instituttets stand blandt de danske GTS Institutter.

Oplæg for dagen handlede blandt andet om: ”Hvordan vi skaber sammenhæng mellem borgernes forventninger og den velfærd, der leveres?" og ”Hvordan skaber vi sammenhæng på sundhedsområdet og mellem sundhedsområdet og andre områder, f.eks. ældreområdet, så borgeren oplever helstøbte forløb?". Dagen gav mange eksempler på, at det er relevant at skabe et bedre samspil mellem forskellige tilbud på tværs af sektorer. Udfordringer som det seneste Caretech projekt, Net4Care, blandt andet sætter fokus på.

Se mere om konferencen og programmet her.


Kom af med julesulet

Fortvivl ikke, nyt sundhedsbarometer støttet af EU’s regionalfond kan hjælpe dig af med de overflødige kilo. Barometeret gør det let at ændre livsstil og holde fast i ændringerne

Læs artiklen på EBSTs website her.
Læs mere om projektet her.


Et samarbejde der åbner mange døre

For personalet på Caritas i Århus, et plejehjem for demente, går der meget tid med at åbne, låse og lukke døre. Det giver ikke kun anledning til mange nøgler og besvær men også til problematikker omkring beboerne, der ligesom i andre plejeboliger ikke må låses inde. Caretech Innovation projektet Flex-control forsøger at finde en løsning, der åbner døre for medarbejdere, beboere og virksomheden Flex-Control.

Læs mere om det samarbejde der åbner døre her.
Læs mere om projektet her.


Apparat skal afsløre alvorlig sygdom

Caretech Innovation har startet et nyt projekt: Diabetiske komplikationer. Formålet med projektet er at undersøge brugen af produktet Vagus™, der kan afsløre en alvorlig diabetisk følgesygdom.

Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder fra okt. 2010 her.
Læs mere om projektet her.


Ambulancen ind på akutafdelingen

I samarbejde med bl.a. Horsens Sygehus vil Caretech Innovation forbedre forløbet igennem sundhedssystemet for de akutte patienter.

Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder fra okt. 2010 her.
Læs mere om projektet her.


Etnografisk feltstudie i HemoLab@Home projektet

Etnograferne fra Hemolab@Home projektet har netop færdiggjort rapporten fra deres etnografiske studie på Hæmatologisk Ambulatorium, (R-amb), Århus Sygehus. Rapporten er en empirisk sammenfatning af deres undersøgelse og har til formål at give et indblik i afdelingen og finde temaer af særlig interesse for næste fase af projektet.
Kom med bag etnografens observationer og få et fyldestgørende indblik i ambulatoriets hverdag.

Download rapporten (pdf.)
Læs mere om projektet her.


Sundhedsteknologi på dagsorden

Tirsdag d. 7. okt. 2010 afholdte Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) en Sundhedsteknologikonference ved Hotel Marselis, Århus. Emnet for dagen var sundhedsområdet og teknologi. Et tema som bestyrelsesformand på IHA, Henrik Kagenow, bebudede: En enormt høj plads i hele samfundet de kommende år.

Morten Kyng, direktør for Caretech Innovation, var med blandt oplægsholderne med præsentationen: Infrastruktur for fremtidens netværksbaserede sundheds- og velfærdsvæsen.

Læs et kort resume af de tre indbute taleres oplæg her.
Foredragsholdernes indlæg fra konferencen kan hentes her.


Prisbillig coaching til alle

Sundhedbarometer-projektet havde arrangeret to en halv times workshop i Mindeparken 14. september 2010 for at få ideer til udviklingen af et sundhedsbarometer – den dikterende coach. Læs her om ideen bag prisbillig coaching til alle. Interview med læge og idemand, Bo Jakobsen.


Læs mere om projektet her.


Nyhedsbrev: Visioner for fremtidens sundheds-it


(Foto: Henrik Olsen)

Læs nyhedsbrevet fra september 2010 her.
Se mere om nyhedsbrevene her.


Omtale af MIKAT projekt

MIKAT projektet har været omtalt:

 • En sensor forudsiger angst
  • Århus Stiftstidende, tirsdag d. 13. juli 2010, Viden sektion s. 4

Læs mere om projektet her.


Accelererede patientforløb er mere end god økonomi

Caretech Innovation og sundhedsITnet havde inviteret til to gå-hjem-møder i hhv. Århus 23. juni og København 29. juni 2010 for at introducere forskellige erfaringer med accelererede patientforløb i praksis. Oplægsholderne gav eksempler fra deres arbejde med accelererede patientforløb, og arrangementerne førte til en livlig diskussion af de kliniske, forskningsmæssige, sundhedsøkonomiske og tekniske udfordringer og perspektiver, forløbene står overfor.

Læs reportagen >>

Se programmet fra Århus her.
Se programmet fra København her.


Omtale af Lodestar projektet

Lodestar projektet har været omtalt:

Læs mere om projektet her.


Omtale af RRS projektet

Remote Rehabilitation Support projektet har været omtalt i forskellige medier:

Læs mere om projektet her.


Caretech årsrapport ude nu

Vi har netop samlet stort og småt fra de første 1½ års arbejde med sundhedsinnovation. I rapporten ”Sundhedsinnovation – fra ide til forretning med IKT som værktøj” kan du få et indblik i de projekter Caretech har igangsat, hvem der er involveret, og hvordan vi arbejder

Download eller bestil årsrapporten her.


Temaworkshop: Visitation, triagering og koordinering af akutte forløb

Fredag d. 9. april 2010 afholdt AkutFlow-projektet en workshop om "Visitation, triagering og koordinering af akutte forløb". Arrangementet var åben for alle sundhedsansatte.

Workshoppen blev annonceret via Alexandra Instituttets Arrangementer her.
Læs mere om AkutFlow-projektet her

Caretech udstillede blandt digitale patienter og virtuelle obduktioner

Caretech Innovation præsenterede RRS-projektet på CareWare-konferencen i Århus, der samlede alverdens bud på sundheds- og velfærdsteknologi.
Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder her.
Læs mere om RRS-projektet her.


Kick-off for MIKAT-projektet

Fredag d. 5. marts 2010 var der kick-off for MIKAT projektet.

Download reportagen fra kick-off (pdf)
Læs mere om projektet her.


Nyhedsbrev fra februar

Læs nyhedsbrevet fra februar 2010 her.
Se mere om nyhedsbrevene her.


Temaworkshop om tidlig diagnosticering på akutområdet

Den 26. februar 2010 blev den første temaworkshop i AkutFlow projektet afholdt på Århus Universitetshospital omkring emnet “Tidlig diagnosticering". Med over 50 fremmødte fra mange forskellige dele af akutmodtagelsen var rammen lagt for en produktiv diskussion af emnet. Workshoppen bød på tre forskellige oplæg omkring relevante problemstillinger inden for akutområdet. Jens Flensted Lassen fra Skejby Sygehus fortalte om deres erfaringer med EKG fra den daglige akutmodtagelse og hvorledes han mener, at et centralt telemedicinsk system med EKG kan understøtte, at man får transporteret patienterne til det mest optimale hospital. Carsten Stengaard fra Århus Sygehus holdte et oplæg omkring mulighederne for præ-hospitale blodprøver og diagnosticering. Per Thorgaard fra Region Nordjylland fortalte omkring regionens erfaringer med deres elektroniske ambulancejournal som er integreret på tværs af alarmcentral, sygehus og ambulancen. Efter de 3 oplæg blev deltagerne delt op i grupper, hvorefter en livlig diskussion af problemstillinger og udfordringer i forhold til tidlig diagnosticering fandt sted. Formålet med Akutflow-workshoppen er netop at få input fra alle relevante kilder til, hvordan fremtidens akutflow skal formes, så det bedst muligt kan løse de problemer, man oplever i dag.

Workshoppen blev annonceret via Alexandra Instituttets Arrangementer her.
Læs mere om projektet her.


Kick-off for Sundhedsbarometer-projektet

Tirsdag d. 1. december 2009 var der kick-off for Sundhedsbarometer-projektet.

Læs mere under Nyheder for sundhedsITnet her.


Kick-off for AkutFlow-projektet

Fredag d. 30. oktober 2009 var der kick-off for AkutFlow-projektet

Læs mere om kick-off her.
Læs mere om projektet her.


Interview med projektleder fra Modulex

Erik Gregersen, projektleder i Modulex er partner i Lodestar projektet.

- ”Da vi første gang fremlagde projektet, var vi spændte på, om der var en fremtid i dette her. Vi præsenterede nogle ideer på et tidligt stadie, som der så viste sig at være interesse for sammen med Alexandra Instituttet. Det var overraskende, at Caretech Innovation var bygget , så man rent faktisk stod med nogle midler til også at kunne afdække det forretningsmæssige potentiale. Så man kan sige: Timingen var perfekt.”

Læs hele interviewet her. (pdf)


Caretech-midler sætter gang i innovationen

Caretech Innovation har nu for alvor sat gang i innovative projekter med et forretningsmæssigt potentiale inden for sundhed og it. Siden kick-off er 3 projekter startet i Caretech Innovation-regi, og en håndfuld nye projekter er i støbeskeen til endelig godkendelse af bestyrelsen i løbet af efteråret.

Læs mere i Alexandra Instituttets nyhedsbrev fra okt. 2009 her.


Kick-off for Lodestar projektet

Fredag d. 28. aug. 2009 var der kick-off for Lodestar projektet.

Læs mere om kick-off her.
Læs mere om projektet her.


RRS projekt i radioavisen

Den 8. august 2009 blev projektet Remote Rehabilitation Support omtalt i radioavisen i P4.

Læs transskriptionen af udsendelsen her.
Læs mere om RRS-projektet her.


Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter

Caretech Innovation skal skabe innovation inden for sundheds-it. Det første projekt er nu søsat. ”Remote Rehabilitation Support” sender til august en prototype af fremtidens IKT-løsning på det telemedicinske område hjem til 37 patienter.

Læs mere under Alexandra Instituttets nyheder fra juni 2009 her.
Læs mere om RRS-projektet her.

Kick-off af betaversion i RRS projektet

Den 17. juni 2009 blev lanceringen af betaversionen af IKT-støtte til hoftepatienter fejret af alle projektpartnere i Remote Rehabilitation Support projektet.

Læs mere om kick-off her.
Download artiklen Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter (pdf).
Læs mere om RRS-projektet her.


Patienterne ud af sygehuset!

Sundhedsstyrelsen er blevet 100 år. Det fejrede de med et debathæfte i maj 2009, hvor meningsdannere og fagfolk giver deres bud på fremtidens sundhedsvæsen. Morten Kyng, direktør af Caretech Innovation, fortæller bl.a. om Remote Rehabilitation Support projektet.

Download debathæftet her eller fra Sundhedsstyrelsens website.
Læs mere om RRS-projektet her.


Workshop om Sundhedsinnovation den 29. januar 2009

Central Denmark EU Office inviterede i samarbejde med andre lokale og regionale kræfter i Midtjylland til workshop om Sundhedsinnovation med eksempler på EU-støttede projekter og gode råd til at komme i gang.

Du kan se programmet og præsentationerne fra dagen her.

Læs om aktuel EU finansiering her.


Reportage fra Kick-off i Turbinehallen den 18. november 2008

Tirsdag d. 18. november blev Region Midtjyllands megasatsning Erhverv/Sundhed skudt i gang ved et kick-off arrangement i Turbinehallen i Århus.

Det var en festlig dag, hvor de godt 150 fremmødte blev introduceret til de 2 projektplatforme: MedTech Innovation og Caretech Innovation.

Læs mere >>


Caretech Innovation vil udvikle allesteds nærværende sundheds-it

Caretech Innovation, en ny satsning inden for brugerdreven it-innovation i sundhedsektoren, skal sikre den korteste vej mellem forskning og forretning. Region Midtjylland har bevilliget 37 mio. kr. til projektet.

Læs mere i Katrinebjerg nyhedsbrev fra nov. 2008 her.


37 millioner til innovation i sundheds-it

Århus er landets hovedstad inden for sundheds-it. Det nye mega-sygehus i Skejby har spændende udviklingspotentialer. Der foregår avanceret forskning inden for ”pervasive healthcare” – allestednærværende sundheds-it – på bl.a. Aarhus Universitet.

Dette er baggunden for, at Vækstforum i Region Midtjylland har bevilget 37 mio. kr. til en ny treårig satsning, der skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning. Satsningen lanceres ved et stort kick-off arrangement 18. november.

Læs mere i Alexandra Instituttets nyhedsbrev fra okt. 2008 her.


Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 10-aug-12