Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

MIKAT leverer case til innovative it-studerende

Et hold studerende fra Datalogisk Institut, Aarhus Universitet har arbejdet på at udvikle et koncept, der kan støtte behandling af personer, der lider af angst. I juni 2011 præsenterede de deres forslag for Peter Bering, MIKAT projektet, der havde stillet casen til rådighed.

Smart-phone med panik-knap. Socialt netværk for patienter med angst og online terapeuter. Ideerne var mange blandt de it-studerende fra Lektor Susanne Bødkers kursus ”Designing Interactive Technologies”.

Datalog Peter Bering havde kontaktet underviser Susanne Bødker for at høre, om hendes studerende kunne designe ideer og koncepter, som kan støtte personer med angst i et terapiforløb. I MIKAT projektet arbejder han med partnerne om at udvikle et it-værktøj til folk, der lider af angst. De studerende præsenterede deres koncepter efter syv ugers intensivt arbejde, og de gav der igennem inspiration til MIKATs arbejde.

Brugerdreven design uden brugere

Susanne Bødker greb ideen, fordi der ligger en del designmæssige udfordringer i at udvikle til brugere, som man ikke umiddelbart inddrager i en designproces og store workshops. De studerende har derfor fået indblik i brugergruppen gennem videnskabelige artikler om angst og haft en tæt dialog med Peter Bering.

»Der er kommet nogle interessante bud frem, synes jeg. Men det er også blevet meget tydeligt for de studerende, hvor svært det er at udvikle til en brugergruppe, som man ikke umiddelbart kan inddrage. Samtidig ligger der en del etiske overvejelser omkring, om man med designprocessen blander sig i et terapi forløb,« siger Susanne Bødker.

Det er gennem arbejdet blevet synligt, hvor svært det er at bruge sig selv som designer, hvis man vil ende op med et brugervenligt system.

Online terapi service

Trods en udfordrende brugergruppe blev Peter Bering præsenteret for flere gode koncepter. Også indenfor psykiatrien er midlerne mindre end behovene, og derfor havde en gruppe udviklet et koncept for online terapiforløb og nemmere tilgængelighed til terapeuter.

En anden gruppe havde til Peter Berings begejstring kædet situation og refleksion sammen i en app, der støtter et terapiforløb. Tanken er, at personen får en udfordring og kan følge sin nervøsitet. Ved hjælp af biofeedback (som MIKAT har udviklet) kan personen under og efter aktiviteten måle sin nervøsitet, både den han beskriver i situationen og den som fysisk bliver registreret af systemet. Efter opgaven kan han reflektere over tal og tanker med terapeuten.

Semesterkurset har været en øjenåbner for de studerende, der har brugt lang tid på at sætte sig ind i brugergruppens verden.

»Vi kan bidrage med den tekniske kompetence, og det er også det vi har haft fokus på. Men det kunne da være sjovt at prøve det med nogle patienter og terapeuter, der kan vurdere konceptet. Præsentationen for Peter Bering bringer os et stykke af vejen,« understreger en af de studerende.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 12-jun-11