Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Tværsektoriel inspirationstur

Projektet Tværsektoriel Kommunikation høster erfaringer fra det sydlige Danmark, hvor man siden 2009 har baseret den tværsektorielle kommunikation på IT. 

Tur til Kolding

En delegation på 11 personer fra Hospitalsenheden i Horsens, Horsens Kommune, Odder Kommune og Caretech Innovation tog til Kolding for at høre om deres erfaringer med IT baserede samarbejdsaftaler.

Projektleder i Sundhedsinformatik Bente Christensen fra Kolding kommune, afdelingssygeplejerske Hanne Vase fra Ortopædkirurgisk afdeling på Kolding sygehus og oversygeplejerske Birthe Nielsen Ditlevsen fra Økonomi og planlægnings afdelingen på Sygehus Lillebælt delte ud af deres erfaringer med Sam-bo aftalen, og hvordan de IT-mæssigt kommunikerer forløbene.

Delegationen fik en række vigtige pointer med fra besøget:

Integration.
-> Det er afgørende for succesen i Kolding, at systemerne taler sammen – at integrationen i forhold til EPJ og kommunens systemer er på plads, så medarbejderne ikke skal bruge tid på at indtaste flere steder. En fordel er også, at kommunikationen dokumenteres med det samme, hvorimod den telefoniske kommunikation kræver, at den enkelte sørger for at dokumentere samtalen efterfølgende.

Arbejdsgange.
->
En stor udfordring har været arbejdsgange og omlægning af arbejdsgange – hvem tjekker for eksempel de beskeder, der tikker ind, og hvem sørger for, at der handles? Dette har man på sygehuset løst ved, at nattevagten tjekker beskeder og sørger for at køre dem ind i rette patientjournal. Personalet sparer nu rigtig meget tid.

Sprog.
->
Det er vigtigt, at man arbejder hen imod et ensartet sprog, så der ikke sker misforståelser i kommunikationen. Dette har man løst ved at have en række hjælpeord og frasetekster i systemet, som personalet i begge sektorer kan læne sig op ad.

Kommentarer:
"Jeg synes absolut kun, der er fordele – det giver ro og fungerer 24 timer i døgnet”.
- Bente Christensen, Kolding kommune.

”Vi har hængt utrolig meget i telefonerne – du kunne hænge i telefonen i en time, fordi der er 14 andre, der også forsøger at komme igennem. Så ender det med, at du måtte vente til næste dag, og så trak det ud, fordi man ikke kunne komme igennem til kommunen og aftale udskrivelsen”.
- Birthe Nielsen Ditlevsen, Sygehus Lillebælt.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 31-aug-11