Har du problemer med at læse denne mail? Så klik HER.

Nyhedsbrev - februar 2010

 

Gennem dette nyhedsbrev ønsker vi at informere dig om, hvad der sker omkring Caretech Innovation. Vi ønsker at give dig et indblik i de spændende aktiviteter, der er blevet igangsat. Og vi ønsker at gøre opmærksom på, at der stadig er midler at søge og håber, at nyhedsbrevet hermed også kan give inspiration til kommende ansøgninger. Går du med en ide til, hvordan nye innovative løsninger inden for it og sundhed kan forbedre regionens service, er du meget velkommen til at kontakte os. Din ide kan blive det næste projekt i rækken af spændende tiltag.


Innovative projekter former fremtidens sundheds-it løsninger

Caretech Innovation har igangsat fire projekter. Ved at følge nedenstående links kan du få indblik i projekternes arbejde og visioner, hvem der deltager, hvad de ønsker at undersøge eller arbejder på at udvikle, læse udtalelser og se billeder:


Opstart af 3 nye projekter til foråret

MIKAT
Projektet MIKAT vil introducere et værktøj til at formidle og understøtte behandlingen af psykiske adfærdsforstyrrelser – en behandling, der er baseret på Kognitiv Adfærdsterapi. Målet med projektet er at udvikle et mobilt værktøj, der kan bruges uafhængigt af situation og lokation – eksempelvis gennem en mobiltelefon og relevante sensorteknologier. Projektet laves i et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen i Århus, Psykologcenter Jysk Fobiskole og Caretech Innovation.


HemoLab @ Home
Projektet HemoLab@Home har til formål at designe et telemedicinprodukt baseret på en medicinsk måleenhed, der kan måle parametre relateret til blodsygdomme. En telemedicinsk løsning er en tilgang til at reducere antallet af hospitalsbesøg for patienterne, hvilket både hospitalsvæsen og patienter har fordele af. Projektet laves i et samarbejde mellem Unisensor A/S, Århus Sygehus - Hæmatologisk afdeling R og Caretech Innovation.


Flex-control
I projektet Flex-control ønsker projektdeltagerne gennem brugerstudier, brugerinvolvering og litteraturstudier at beskrive krav og anbefalinger til en åben, skalérbar og modulær platform. Platformen skal bruges til at indsamle sensordata fra forskellige digitale enheder i ”Det Intelligente Hjem”. ”Det intelligente hjem” er en række intelligente enheder i hjemmet, der eksempelvis kan styre adgangskontrol, overvåge ældre, understøtte accelererede patientforløb eller telemedicinske løsninger. Platformen samler data fra de digitale enheder ét sted, så hjemmet ikke skal have en hel række kontrolenheder. Projektet laves i et samarbejde mellem Flex-control A/S, Ingeniørhøjskolen i Århus og Caretech Innovation.


Fra ide til forretning

Forretningspotentiale er et vigtigt udvælgelseskriterium, når Caretech Innovation udvælger, hvilke indkommende ideer, der kan finansieres som Caretech Innovation projekt.

Direktion og bestyrelse laver en indledende screening af den indkommende ide – hvilket kort fortalt er en vurdering af, om den gode ide også kan blive til god forretning. I denne proces er Søren Eskildsen, forretningsudvikler ved Caretech Innovation, en vigtig brik.

Og klarer ideen den første screening, skal han og projektdeltagerne samarbejde om at samle det store puslespil fra ide til forretningsplan – og eventuel forretning.

Læs hele artiklen her


Caretech Innovation udstiller blandt digitale patienter og virtuelle obduktioner

Caretech Innovation deltog i Careware konferencen i Århus og præsenterede ”Døgnhofte projektet” på en stand i Ridehuset. Careware konferencen handlede om sundheds- og velfærdsteknologi.

Så langt øjet rækker er der dimser, dutter og gode ideer, der kører, lige er brudt ned eller er i test blandt nysgerrige fremmødte. De fremmødte kan stifte bekendtskab med teknologi som: Den digitale patient, Virtuel obduktion, Det intelligente hjem, Øjen-, tunge- eller lydstyret computer og Cetreas iHospital.

Læs mere


Send os din ide til fremtidens sundheds-it løsninger

Fire innovative projekter har allerede fået glæde af regionens store satsning på innovativ sundheds-it: Caretech Innovation. Yderligere tre projekter er ved at blive søsat, og der er stadig flere penge at søge. Derfor er du velkommen til at kontakte Caretech Innovation, hvis du har en god ide til et projekt om fremtidens sundheds-it.

På siden kan du også løbende følge vores aktiviteter samt til- eller afmelde dig nyhedsbrevet.


Caretech Innovation er finansieret af Region Midtjylland og EU og er forankret i Alexandra Instituttet A/S.


Caretech Innovation, Alexandra Instituttet A/S, Åbogade 34, 8200 Århus N
8942 5758, www.caretechinnovation.dk