Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Diabetiske Komplikationer
Kontaktpersoner:

Medicus Engineering har udviklet et apparat, Vagus™, der kan afsløre en diabetisk følgesygdom, der hedder autonom neuropati, før der kommer symptomer.

Formålet med projektet er at undersøge brugen af Vagus™ i almen praksis og hjemme hos patienter i modsætning til i dag, hvor måling udføres i primærsektoren.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret: Kan patienterne, sygeplejerskerne og de privat praktiserede læger anvende Vagus™? Kan/skal undersøgelsen foretages i hjemmet eller i almen praksis? Hvorledes skal data fra apparatet håndteres/løses i forbindelse med lægejournalen? Undersøgelsen vil bestå af et etnografisk studium kombineret med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Et andet vigtigt fokus er en detaljeret undersøgelse af datahåndtering i forbindelse med hjemme/praksis undersøgelser. Resultaterne fra undersøgelsen vil få afgørende betydning i forbindelse med både forskning, forretningen omkring Vagus™ og samfundsmæssigt i forbindelse med risikostratificering af diabetikere for tidlig opsporing af senkomplikationer.

Download faktaark om Diabetiske komplikationer (pdf).
Download artiklen om den etnografiske undersøgelse (pdf).
Download rapporten "En etnografisk undersøgelse af anvendelse af Vagus hos lægepraksis og i patienternes eget hjem" (pdf).
Læs artiklen "Samarbejde der virker" her.

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapporten om Diabetiske komplikationer (pdf).

Partnere: Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Medicinsk Afdeling, MEA; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. august 2010 - 31. december 2011
Caretech budget: 585.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 30-oct-12