Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Personlig Interaktiv Hjemmeside
Kontaktpersoner:

Til den ”raske syge borger”
Projekt ”Personlig Interaktiv Hjemmeside” undersøger potentialet i at udvikle interaktiv, målrettet og individuel tilpasset information til den kirurgiske elektive patientgruppe. Patienter der i en kort periode har brug for at være i kontakt med sundhedsvæsenet.

Projekt er rettet mod den ”raske syge borger” med ortopædkirurgiske lidelser, f.eks. i knæ eller hofte, der skal i et planlagt udrednings-/behandlingsforløb på hospitalet. Formålet er at styrke borgerens adgang til sundhedsinformation i forbindelse undersøgelse og eventuel behandling.

Optimering af patientforløb
På Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital arbejdes til stadighed med optimering af patientforløb både med hensyn til kvalitetsforbedring og rationalisering. Hvis afdelingen kan tilpasse information og vejledning til den enkelte patient med henblik på mestring og kortere indlæggelsestid, forudser afdelingen et sundhedsprofessionelt kvalitetsløft og en økonomisk gevinst.

Afdelingen har i dag velbeskrevne patientforløb og et af deres indsatsområder har været patientinvolvering. Det er tanken, at patienten skal være en aktiv medspiller både før, under og efter operation på baggrund af information og vejledning.

Projektet vil skabe mulighed for at genbruge data og nedsætte risiko for fejl og dobbeltdokumentation. På længere sigt vil projektet arbejde i retning af en national implementering på baggrund af erfaringer med prototypen og integration med nuværende systemer.

Samarbejde er startskud til individuel vejledning
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital skal sammen med Caretech Innovation og Capgemini undersøge eksisterende praksis for information og vejledning. Projektet vil udvikle prototyper af en personlig interaktiv hjemmeside på baggrund af etnografiske observationer, erfaringer og brugerinddragelse. Prototyperne vil bestå en række lego-klodser som kan bindes sammen til en samlet løsning. En af klodserne vil basere sig på Capgeminis webbooking løsning, som skal gøre det muligt for patienterne at ændre deres aftaler på hospitalet. I første omgang er der fokus på den kirurgiske patient, som skal have nyt knæ- eller hofteled.

Download faktaark om Personlig Interaktiv Hjemmeside (pdf).
Download rapporten om det etnografiske studie (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapporten om Personlig Interaktiv Hjemmeside (pdf).
Download resumé af projektet (pdf).

Partnere: Capgemini; Ortopædkirurgisk Afdeling E, Århus Universitetshospital; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. juni 2011 - 31. juli 2012
Caretech budget: 1.056.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 17-oct-12