Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Min tværsektorielle kollega

Min tværsektorielle kollega 


Fremtidsværkstedet er en god anledning
til at stikke hovederne sammen på tværs.
I Danmark har vi et sundhedsvæsen, der er opbygget i meget adskilte kasser. Vores sektoropdeling er forbløffende stærk, og det gør, at vi er udfordret på at få kommunikation til at ske. Ingen tror længere på, at vi får lavet sektorerne om, så derfor kigger Horsens og Odder nu på kommunikationen mellem sektorerne.

Derfor var "fodfolket" fra både Horsens og Odder Kommune, Horsens Regionshospital og praktiserende læger samlet til fremtidsværksted om det sammenhængende patientforløb. For at sætte fokus på en fremtid med bedre tværsektoriel kommunikation. Dagen gav anledning til, at de folk, der har udfordringerne, også er dem, der er med til at forme løsningerne.  

Fremtidsværkstedet var arrangeret af etnograf Louise Mejnertz fra Caretech Innovation.

Din udfordring er også min

18 sundhedsfaglige deltagere med hver deres udfordring i jobbet som læge, sygeplejerske, visitator, områdeleder, sosu-assistent eller terapeut havde valgt at prioritere fremtidsværksstedet. En anledning til med kollegaer at fokusere på – og drømme om – sammenhængende tværsektorielle patientforløb.

De fremlagde blandt andet udfordringer set fra deres egen stol og udfordringer set fra deres tværsektorielle kollegas stol. Sammen står de over for fælles udfordringer som større og mere specialiserede hospitaler. Kortere indlæggelsestid og flere ældre. Men også en virkelighed, hvor borgeren er ved at blive vandrejournal mellem specialister.

- Hvordan undgår vi denne rundtur om Bent, og får den rette information, diskuterer en gruppe. De har taget udgangspunkt i et konkret patientforløb med 80-årige Bent, og deres diskussion går blandt andet på, hvordan de kan lære patienten og hans historie at kende.

- Vi er kommet langt væk fra, at hjemmesygeplejerske og praktiserende læge kender patienten. Vi skal hente så meget information på kryds og tværs. Det sætter vores kollegaer men også af og til de pårørende i en svær situation, fordi vi egentligt forventer, at de kan hjælpe os med en masse information, forklarer akutlæge Birthe Nørrisgaard Pedersen, Akutafdelingen.

Med papirslapper forsøger de at skitsere forløbet, hvor de har sat patienten Bent i midten. Men de må også konstatere: Det er ikke så lineært at være gammel og syg.

Hvad nu hvis…

Baggrunden for det tværsektorielle fremtidsværksted er et samarbejde mellem kommunerne, sygehuset, praktiserende læger og borgere i Horsens og Odder i Caretech Innovation projektet Tværsektoriel Kommunikation. Ifølge cheflæge på Horsens og Brædstrups Regionshospital, Jørgen Schøler Kristensen, er undersøgelse af behovene et meget vigtigt element for at kunne komme videre;

- Den undersøgende fase er så vigtig, fordi den tilfører værdi til vores innovative processer. Vi får mulighed for at undersøge de behov, vi skal arbejde videre på. Når man ser på, hvad behovet er, kan man pludselig designe ideer til løsninger. Vi tør tænke: Hvad nu hvis.., forklarer han.

Øget kendskab giver tillid

Fremtidsværkstedet tog netop udgangspunkt i at beskrive, hvad kommunikationsbehovet mellem sektorerne er. Og hvor de store udfordringer er. Hvad kunne det være praktisk at vide på sygehuset, når patienten kommer i akutmodtagelsen, dels fra hjemmeplejen, fra praktiserende læge og evt. pårørende? Og den anden vej når borgeren kommer ud igen? Information om samarbejdsstrukturer både på afdelinger og på tværs af sektorer giver kendskab, og kendskab giver øget tillid og tryghed til gavn for bedre samarbejde og i sidste ende patienterne.

- I akutafdelingen er det væsentligt for mig at vide noget om den patient, der kommer ind. Og det er hjemmeplejen, der ved noget om det. Med denne dag får jeg mulighed for at lære mine tværsektorielle kollegaer at kende. Deres kultur og deres udfordringer, når de ser patienten igen, forklarer Tanja Christiansen, der er sygeplejerske på akutafdelingen i Horsens.

Hendes tværsektorielle kollega hjemmesygeplejerske Gitte Sveinsson Nielsen, Odder Kommune tilføjer:

- Jeg oplever eksempelvis at bruge enormt meget tid på at forsøge at få fat på informationer. Jeg ringer tit forgæves, og når en læge fx ringer tilbage, så kan jeg meget vel stå hos en anden borger og bliver derfor afbrudt i mit arbejde for at omstille og huske, hvad det nu var, det drejede sig om."

Caretech samler nu de mange input fra dagen og de mange skrevne gule papirslapper. Også deltagerne kender alt til lapper. Med dette fremtidsværksted fik de mulighed for at komme dem til livs.

Fra fernisering om ”En fremtid hvor alt er muligt”:

  • Hver borger har en forløbskoordinator (”den professionelle pårørende”)
  • Der er dynamisk informationsflow mellem sektorer
  • Kommunen har oversigter over, hvor borgere er indlagt og hvor længe
  • Tidstro feedback om patienten/borgerens proces
  • Borgeren undgår indlæggelser – vi kommer til borgeren i hjemmet
  • 1 sektor – 1 samlet hat
  • Opgør med dokumentationskulturen – en borgerrettet journal
  • Praktiserende læger er med i akutte behandlingsforløb
  • Systemer taler det sprog vi har behov for
  • Fælles adgang til eksperter på tværs

Se også yderligere input i denne video:

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 2-may-12