Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Sundhedsteknologi på dagsorden

Tirsdag d. 7. okt. 2010 afholdte Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) en Sundhedsteknologikonference ved Hotel Marselis, Århus. Emnet for dagen var sundhedsområdet og teknologi. Et tema som bestyrelsesformand på IHA, Henrik Kagenow, bebudede: En enormt høj plads i hele samfundet de kommende år. Nedenfor er et kort resume af de tre indbudte taleres oplæg.

Foredragsholdernes indlæg fra konferencen kan hentes her.

Innovation i sundhedsvæsenet

- Hjælp systemet pas (på) dig selv. Sundhedsvæsenet står overfor massiv udfordring. Sådan lød opfordringen fra første oplægsholder, cheflæge Steen Friberg, Afd. for Sundhedsplanlægning, Region Midt. Han stod for første oplæg om behovet for sundhedsteknologi i fremtiden.

Steen Friberg nævnte flere grunde til, at sundhedsteknologi er påtrængende netop nu:

 • Finanskrise
 • Demografisk udfordring
 • Arbejdskraft
 • Medicinsk teknologi udvikling
 • Stigende krav om velfærd
Kort sagt skal vi fremover yde mere med mindre. IT er i den henseende essentiel. Det kræver en ny opfattelse af teknologi at bevare og forbedre vores sundhedsvæsen. Vi skal fokuserer på uddannelse af patienter, vi vil se jobglidning fra læger til specialuddannet plejepersonale, og vi skal koble viden fra Medico, ingeniørkundskab, informationsteknologi og biologi.

Man skal i højere grad tage vare på sig selv – i eget hjem. Men kan man det? – ikke med det vi har til rådighed i dag! Der skal udvikles ny teknologi – ikke blot til kronikere, men til et bredt udsnit af borgere med behov for medicinsk behandling.

Kun en tåbe frygter ikke at sidde og vente 3-4 timer på et ambulatorium, lød Steen Fribergs afsluttende kommentar.

Yderligere inspiration:
St.Olau Hospital, Trondheim, Norge - http://www.stolav.no/
Telemedicin i Horsens - www.ihospital.dk

Ny teknologi for til gavn for patienterne

Prof. David Godden, Centre for Rural Areas, Aberdeen Universitet, Skotland præsenterede de samme udfordringer som Steen Friberg med afsæt i implementering af telemedicinske løsninger i tyndt befolkede områder. Han lagde ekstra fokus på, at teknologi ikke skal udvikles, fordi vi kan, men fordi det kan hjælpe patienten.

I Skotlands yderområder, der overvejende er tyndt befolkede og med en overvægt af ældre, gør man brug af såkaldte ”First responders”. De er private personer, der er trænet i førstehjælp, men de er ikke professionelle – selvom deres selvlysende jakke udstråler noget andet. Man arbejder med at udstyre dem med teknologi, der kan opgradere deres indsats. Som David Godden formulerede det: De ligner ambulancefolk men er faktisk sundhedsøkonomer”.

Teknologi kan støtte disse ”First responders” i at træffe beslutninger, og teknologien kan bruges til at opkvalificere deres viden og uddanne dem, da de relativt sjældent skal rykke ud.

Opsummering af de overvejelser David Goddens finder relevante for fremtidens sundhedsteknologi: Hvilken kommunikation ønsker vi mellem mennesker, hvad er oplevelsen og hvilke tekniske problemer støder vi på. Medfører teknologien ekstra arbejde, og hvem udfører det hvis? Hvad er de nye roller, kan det bruges til uddannelse - og hvem betaler. Hvordan passer det ind i nuværende arbejde, og hvor nemt er det at anvende? Vigtigst af alt: Brug brugerne i udviklingen.

Yderligere inspiration:
DiaBetNet - http://slie.ca/projects/DiaBetNet/webpage/
Transformation through Digital Innovation - http://www.dotrural.ac.uk/

Der skal mere end teknik til

Morten Kyng, direktør Caretetch Innovation fortalte om arbejdet med og udfordringen i at udvikle en fælles infrastruktur for fremtidens sundheds- og velfærdsvæsen.

Teknologi kan være en drøm, der kan gøre det meste for os. Og et mareridt, hvis det er umenneskelig teknologi, der isolerer …., som han formulerede det.

Morten Kyng lagde ud med at skitsere den nuværende situation med isolerede IKT løsninger til enkelte snævre patientgrupper. Oplægget handlede om, hvordan vi fremover får: Bedre udnyttelse af ressourcer, bedre ydelser for de der har behov for det og hvor de har behov for det, bedre støtte for egenomsorg, familie og venner.

Vi skal gå nye veje for at komme videre, og vi skal kunne kombinere forskellige services. Det er små skridt frem, og der skal være noget i det for alle interessenter – ellers sker det ikke! Ellers fortsætter vi som vi hidtil har gjort.

Udfordringerne er mange – her er nævnt en række:

 • Hvordan kan organiseringen forbedres lokalt, regionalt og nationalt gennem brug af it
 • Hvordan kan et hospital, endsige en region gribe storskala udvikling og udrulning an (hvordan kommer vi videre fra ildsjælen på den enkelte afdeling)
 • Hvordan kan man videreudvikle et apparat, der bruges på hospital og ambulatorium, men også skal udvikles til patientens anvendelse i eget hjem. Forbindelse mellem supersygehus og hjem.
 • Hvordan skal samspillet mellem sundhedsdatanet og det åbne Internet være

Ifølge Morten Kyng mangler vi erfaringer med gode telemedicinske løsninger på tværs af regioner – hvad kan vi egentligt spare ved det her? Der bliver ikke sat nok af til seriøse eksperimenter og ordentlig opsamling.

Derfor udvikler vi nu løsninger til forholdsvist snævre behandlingsforløb, og det er ildsjæle, der driver løsningerne. Løsninger der starter fra bunden hver gang. Og de dækker et utroligt lille udsnit af det mulige. Løsninger er ikke integreret med eksisterende løsninger, der bruger sundhedsdatanettet herunder EPJ og sundhed.dk. Vi finder smalle gode løsninger men ringe effekt af dem. Samtidig ser vi flere og flere borgerdrevne sygdoms- og sundhedsløsninger, men de desværre er ikke integreret med eksisterende løsninger i sundhedsvæsenet. Samtidig findes der ikke åbne løsninger som f.eks. apparatfirmaer kan bruge sammen med deres egne produkter. Hvis de vil være med skal de selv deltage i udviklingen af en samlet løsning.

Der skal mere end teknik til!

Ifølge Morten Kyng må vi fremover se på (anderledes) organisering og finde modeller for trinvis udvikling af organisationerne på tværs. Vi må se på de fysiske rammer og udvikle modeller for trinvis udvikling indenfor både behandling og forebyggelse. Samtidig skal udvikling af teknologi ske i samspil med borgers arbejde og dagligdag og familieliv. Nødvendigt med brugerinvolvering, feltstudie og at eksperimentere med løsningerne for at få et reelt samspil med borgerne for at se om vi er på rette vej!

Opsamling af Morten Kyngs bud på, hvordan vi kommer videre:

 • Modulære ”patient-til-behandler” systemer.
 • Trinvis migration af eksisterende gode telemedicinske løsninger til fælles arkitekturer og integration med systemer indenfor sundhedssektoren.
 • Udvidelse eller generalisering af målgruppen, parallelt med andre områder,
 • Illustrere givtige og skalerbare organisatoriske ændringer, forretningsmæssige muligheder, åben, modulær, genbrugelig arkitektur.
 • Modeller for at gå på tværs af det åbne Internet, Sundhedsdatanettet og den nationale service platform.
 • Nem adgang til rådgivning
 • Sundhedsservice netbutik (efter model som it- virksomheden Apple har lavet)
 • Supportvirksomhed (teknisk og sundhedsmæssigt) one-point-of-contact
 • Certificering  

Yderligere inspiration:

Projekt om telemedicin og fodsår:
http://www.alexandra.dk/dk/projekter/Sider/Behandling-i-hjemmet-af-patienter-med-diabetiske-fodsaar.aspx

Artikel om døgnhofte projektet:
http://www.caretechinnovation.dk/download/Caretech_Rugekasse.pdf

Artikel om jagten på forbindelsen til fremtidens sundheds-it
http://www.caretechinnovation.dk/setsket/nyhedsbreve/Sep_2010/fremtidens_sundhedsit.htm

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 29-oct-10