Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Små ting i hverdagen der gør livet lidt lettere

Caretechs etnografer har netop afsluttet de første studier i Tværsektoriel Kommunikation. Derfor mødtes projektgruppen til workshop om udfordringer i tværsektorielle overgange, som feltstudierne har givet anledning til at kigge på. Dagen skulle udvide de problemstillinger, projektet skal arbejde med frem over.

- Det rammer bare så meget plet, de ting I peger på. Det er helt sikkert relevant at arbejde videre med, siger Inger Buhl Foged, Centerchef, Voksen og Sundhed, Horsens Kommune.

Etnografernes cases pegede blandt andet på, at de mange forskellige systemer i kommunerne, på hospitalerne og hos de praktiserende læger udfordrer informationsdelingen og kommunikationen på tværs, da telefonopkald, faxe, mails og papir fylder rigtig meget i hverdagen. Der er behov for blandt andet at dele informationer omkring borgerens medicin, funktionsvurderinger og borgerens ydelser, og som det er nu understøttes dette behov ikke optimalt af de digitale systemer. Samtidig understregede etnograferne, at information omkring små ting i borgerens hverdag også har stor betydning for deres behandlingsforløb på hospitalet, og det er vigtigt, at vi har det for øje.

- Anamnesen er vigtig for sygehuspersonalet. En patient på 91 år kommer ind med delir. Sygeplejersken finder ud af, at manden for bare en uge siden sad ved sin computer – derfor er delir’et tegn på, at der er noget akut galt, og at det altså ikke en normal sindstilstand for manden trods hans alder, fortæller Louise Mejnertz, etnograf, Caretech Innovation.

Hvis vi havde pengene…

Kommunikation og kultur går hånd i hånd. Men økonomi følger lige efter. For at tænke i muligheder og ikke begrænsninger faciliterede Cetrea workshoppen: Hvis vi havde 800 millioner til ønsket løsning, der gør hverdagen lidt lettere.

- Ved at brede landskabet ud får vi kigget os godt og grundigt rundt og finder nye områder, hvor der kunne være et rigtigt godt potentiale. Vi vil selvfølgelig ud fra et firmasynspunkt finde ud af, hvilke ideer der kan bæres videre, siger Thomas Riisgaard, Product Manager ved Cetrea.

Blandt de mange ideer kom ønsker om:

  • Fælles tværgående journal
  • Borger adgang – stamdata
  • Penge følger patient og ikke sektor
  • Ét dækkende it-system der kan det hele
  • IT-uddannelse af medarbejdere
  • Fælles sprog i form af hvad ligger der i begreber – hvilke systematikker arbejder man efter - kultur
  • Én indgang – overblik – visualisering
  • Den positive indlæggelse: Nyt patient koncept: 65+ rejseplanen

Etnograferne går nu videre med næste fase af feltarbejdet, som bliver mere borgernært. Over de kommende måneder følger etnograferne fire borgere, der indlægges på Horsens Sygehus. Ud fra deres konkrete tværsektorielle forløb interviewer etnograferne  sygehuspersonale, personale i kommunen og praktiserende læger. Formålet er at belyse nogle generelle udfordringer – og succeser -  som Cetrea og fremtidige deltagende virksomheder kan arbejde videre med.

Næste workshop er januar 2012.
Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 30-nov-11