Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Tværsektoriel Kommunikation
Kontaktpersoner:

I tråd med Region Midtjyllands fokus på sektorovergange (fx ml. hospital og kommune) og det sammenhængende patientforløb, er formålet med dette projekt først og fremmest at identificere muligheder for at optimere kommunikation og informationsflow mellem sektorerne. Projektet skal bidrage med viden om, hvordan patient/borgerdata overføres mellem sektorerne via it på måder, der er meningsfulde for hospitalet, kommunen og fordelagtige for patienter og pårørende.

Projektet vil undersøge informationsoverførslen mellem kommune og hospital i forbindelse med indlæggelse og udskrivning. Desuden undersøges kommunikationen mellem de to sektorer og patienter, pårørende og praktiserende læger.

Projektet vil arbejde hen mod at:

  • behandling, coaching og genoptræning af borgere/patienter fungerer bedst muligt og sparer borgere og samfundet for unødvendige og omkostningsfulde lange indlæggelser og genindlæggelser.  I den forbindelse spiller også de pårørende en central rolle, da de på forskellig vis understøtter ”patienternes” helbredelsesprocesser og genoptræning mm.
  • spare den tid, der specifikt anvendes på at formulere og udfylde de formularer/skemaer osv., der i dag udgør den skriftlige kommunikation mellem de to sektorer.
  • spare en del af den tid, der i dag anvendes på tværs af sektorerne på bl.a. telefonkøer og på at ringe og notere patientdata.

Målet er at observere og beskrive både arbejdsgange og kommunikationssystemer i de to sektorer for at identificere muligheder for eksempelvis integration. Desuden har projektets partnere fokus på at afdække markedet og markedsstørrelse samt finde relevante erhvervspartnere. 

Download faktaark om Tværsektoriel Kommunikation (pdf).
Download rapporten om den etnografiske undersøgelse (pdf).
Download resultater fra den etnografiske undersøgelse (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om Tværsektoriel Kommunikation (pdf).

Partnere: Horsens kommune (Sundhed & Omsorg og Myndighedsafdelingen); Odder kommune, (Myndighedsafdelingen og IT afdelingen); Hospitalsenheden Horsens (Medicinsk Afdeling og Akutafdelingen); Cetrea A/S, MedTech Innovation Center; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. juni 2011 - 29. februar 2012
Caretech budget: 742.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 11-jun-12