Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Sundhedsbarometer 2
Kontaktpersoner:

Ideen bag Sundhedsbarometer handler om at udvikle et IT-værktøj, som kan hjælpe en bruger hen mod en bedre sundhedstilstand. Ideen bygger på en tanke om at højne brugerens motivation for en livsstilsomlægning mod en sundere livsstil, samt efterfølgende at fastholde denne motivation. Dette skal bl.a. gøres ved at visualisere brugerens sundhedstilstand.

Sundhedsbarometerprojektet bygger på en ide om at udvikle et personligt værktøj til at fastholde livsstilsomlægninger. Sundhedsbarometeret skal kunne løfte udfordringen med oplysning, rådgivning, motivation og fastholdelse på en humoristisk, men seriøs og ikke-fordømmende måde. Brugen skal være let, spændende og en oplevelse i sig selv. Et medie, hvor kontakten kan holdes med såvel fagprofessionelle og andre brugere gennem interaktiv netbaseret kommunikation. Fastholdelsen søges opretholdt samtidig med et lavt forbrug af sundhedsressourcer.

Sundhedsbarometer 2 bygger videre på resultaterne fra projekt Sundhedsbarometer 1 med to ting for øje: en yderligere afgrænsning og konkretisering af det overordnede koncept, der blev optegnet i første projekt; samt videreførelse af processen og de dertil hørende resultater, der skal ende ud i at kommercialisere konceptet.

Download faktaark om Sundhedsbarometer 2 (pdf).
Download resultatark for brugertesten Sundtest (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapporten om Sundhedsbarometer 2 (pdf).

Partnere: Wei-con Aps; Mercon A/S; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Caretech Innovation
Projektperiode: 15. oktober 2010 - 31. december 2011
Caretech budget: 1.270.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 30-oct-12