Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Introduktion  |  Bestyrelse  |  Medarbejdere  |  Årsrapporter  |  Kontakt

Caretech Innovation
– ny platform for sundheds-it projekter

Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har bevilget 34,5 mio. kr. til en fireårig sundheds-it satsning, der skal sikre den korteste vej mellem forskning, anvendelse og forretning.

Caretech Innovation skal udvikle ca. 15 nye projekter, der skal skabe innovative it-løsninger i sundhedssektoren i regionen såvel som i resten af landet og i udlandet.

Projekterne vil alle have et skarpt forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden er der fokus på brugerdrevet innovation. Projekternes udgangspunkt er behov, erfaringer og potentialer hos sundheds-professionelle og borgere og patienter.

Visionen bag Caretech Innovation er at skabe forretningsmæssig bæredygtig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. Der er udpeget syv fokusområder, der vurderes til at have særlig stort potentiale:

  • fremtidens hospital i fremtidens sundhedsvæsen
  • homecare og sammenhængende patientforløb
  • længere i eget hjem - ”independent living”
  • akut medicin
  • kroniske patienter
  • personer med handicap
  • medico-teknik

Caretech Innovation drives af Alexandra Instituttet og er som projektfamilie indlejret i Centre for Pervasive Healthcare. Caretech har som bestyrelsesformand Erik Stridbæk, fhv. direktør, CTO & VP, og den daglige ledelse udgøres af direktør Morten Kyng, professor på Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og centerchef for Centre for Pervasive Healthcare, samt vicedirektør Lone Faber, områdechef for Pervasive Healthcare Lab, Alexandra Instituttet og souschef for Centre for Pervasive Healthcare.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 9-aug-12