Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Remote Rehabilitation Support
Kontaktpersoner:

I Remote Rehabilitation Support (RRS) projektet udvikles der en IKT løsning, der løfter præoperativ patientuddannelse og informationsformidling såvel som postoperativ støtte til et nyt niveau. Konceptet er skabt til patienter, der via den teknologiske støtte kan gennemgå accelererede forløb vedrørende udredning og behandling. Konkret afprøves konceptet på 37 patienter, et Random Clinical Trial (RCT), i forbindelse med indsættelse af total hoftealloplastik, hvor indlæggelsestiden skæres ned til et døgn. I RRS projektet vil der blive målt på blandt andet fysisk outcome, livskvalitet, angst, komplikationer og påvirkning af støtteperson. Teknologisk vil vi i projektet arbejde med strategier for patientinteraktion, såsom mulighed for videotelefoni, interaktion med EPJ, patientdrevet indhold og forskellige former for sensorteknologier. Der vil blive anvendt informationsformidling blandt andet i form af filmklip, 3D-animationer, lydfiler, billeder og tekst. Gennemgås litteraturen, findes der ikke eksempler på tilsvarende former for præ- og postoperativ psykisk og fysisk støtte, til patienter og pårørende, i forbindelse med et behandlingsforløb.

Download faktaark om RRS (pdf).
Download artiklen Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter (pdf).
Download rapporten om det etnografiske studie (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om Remote Rehabilitation Support (pdf.)
Download resumé af projektet (pdf).

Partnere: Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet i Silkeborg; Caretech Innovation; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; TDC; Capgemini; SAS Institute; Mark Film A/S
Projektperiode: 1. marts 2009 - 31. aug. 2011
Caretech budget:  2 mio. kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 12-dec-12