Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt  |  Nyhedsbreve  |  Årsrapporter

Kick-off af betaversion i RRS projektet

Den 17. juni 2009 blev lanceringen af betaversionen af IKT-støtte til hoftepatienter fejret af alle projektpartnere i Remote Rehabilitation Support projektet.


Download artiklen Rugekasse for telemedicin og tilfredse patienter (pdf).


Opsamling fra præsentationerne

Nogle af præsentationerne fra dagen kan downloades nedenfor.

Morten Kyng, direktør for Caretech Innovation, byder velkommen
 • IT skal passe til den hverdag, man har ude i sundhedssektoren – og gerne pege fremad mod nye muligheder og ny teknologi. Vi skal danne grundlag for, at løsninger kan udbredes til resten af landet – resten er verden i de kommende år.
 • Præsentation af projekt partnerne:
  • Capgemini - gør det muligt at snakke med løsningerne, de har på hospitalet
  • SAS Institute - er med til at behandle Martin Vesterbys data
  • TDC - sørger for at hospital og hjem kan tale sammen
  • Mark Film - formidler information gennem spændende animationer
  • Caretech Innovation er grunden til, at vi er her i dag, og vi skal fejre, at vi har et fornuftigt økonomisk fundament at stå på

Thomas Hohn, projektleder for RRS-projektet, præsenterer projektets vision og prototype

 • Vi ønsker at vurdere effekten af telemedicin baseret på et klinisk randomiseret studie.
 • Patienten skal opleve et godt – og allerbedst – et bedre forløb.
 • Vi har med projektet fået en spændende mulighed for at komme hjem til patienter og involvere brugerne for at finde ud af, hvordan det her skal skrues sammen.
 • IT-løsning: Vi ville bygge noget fra bunden. En enhed, der består af standardkomponenter, der er pakket sammen. De kan forbinde patienten til hospitalet og er installeret i hjemmet af patienten. Interaktion sker gennem fjernbetjening og patientens TV skærm.
 • Design af prototypen: Selve kassen skal ikke signalere sygdom. Den skal være så diskret som muligt for at passe ind i folks hjem.
 • Animationer fra Mark Film.

Pręsentation: Remote Rehabilitation Support (RRS) (pdf)

Rikke Aarhus, etnograf, tilknyttet RRS projektet, fortæller om et studie af et Joint Care hofteforløb samt de første erfaringer med døgn hofte patienter

 • Feltstudier og workshops – med patienter, personale og udviklere for at finde ud af, hvad der foregår, hvad der er på spil samt få input til den teknologi, der skal designes (til patienter og støttepersoner).
 • Aktiv patientrolle – nemmere at komme hjem efter indlæggelse.
 • Støttepersonen/pårørende vigtig at indtænke i accelererede forløb.
 • Next step – hvordan er det så at være teknologistøttet person i hjemmet – ændrer det for eksempel folks opfattelse af at være patient?

Præsentation: RRS: Feltstudier og workshops (pdf)

Martin Vesterby, ph.d, om ideen til projektet samt hans forskning

 • Det er patienten, man skal tage udgangspunkt i.
 • Det er vigtigt for patienten at få et ”ansigt på systemet”.
 • Patienter skal være bedre uddannet til forløb.
 • Vi vil undersøge de accelererede forløb – hurtigt op at gå – komme i gang – operationer giver mindre indgreb i patientens liv.
 • Støtte til patienten i eget hjem – overkomme kontaktinfo og -mulighed (tryghed, sikkerhed, mulighed for kontakt).
 • Vi fokuserer på patienten og støttepersoner – vi vil gerne undersøge og dokumentere, at accelererede forløb virker, inden vi udbreder det glade budskab.

Præsentation: Remote Rehabilitation and Support: The RRS Project (pdf)

 

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 3-jul-09