Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Hvad er et Caretech-projekt?  |  Hvordan skabes et projekt?  |  Kontraktmateriale

Caretech Innovation kontraktmateriale

Projektaftale

For at sikre at projektsamarbejdet foregår på kendte og på forhånd aftalte præmisser og i overensstemmelse med de krav der stilles af Caretechs bevillingshavere, udarbejder Caretech Innovation i samarbejde med projektets parter en kontrakt, der blandt andet regulerer essentielle forhold som:

  • organisering,
  • rettigheder til resultater og
  • fortrolighed.

Aftaler baseres på Caretech Innovation aftaleskabelon. Læs Aftaleskabelon (Word).

Bilag til Caretech-aftalen

Ud over selve Caretech-aftalen er der nogle bilag til aftalen. Der er altid ét bilag, som er den tilhørende Projektbeskrivelse. Download skabelon til projektbeskrivelse (Word). Nogle projekter kan have mere en det ene bilag.

Bemærk: Caretech Innovation kontraktmateriale er ophavsretslig beskyttet og må ikke anvendes i anden sammenhæng uden forudgående aftale.

Caretech midler

Nogle af de midler der bliver bevilliget til et projekt udgør statsstøtte for de deltagende projektpartnere. Værdien af statsstøtten beregnes individuelt for hver projektpartner. Projektpartnere skal udfylde de minimis erklæringer.

Hver projektpartner, der modtager direkte tilskud fra Caretech, skal udarbejde separat regnskab for anvendelsen af tilskuddet i Projektet. Parterne skal iagttage de til enhver tid gældende regler for tilskud fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, idet information herom kan findes på www.regionalt.dk.

Aktiver som bliver købt til et projekt og som har en vis værdi skal afskrives. Afskrivningsperioder er fastsat af Caretechs bevillingsgivere. Projektspecifikke aktiver må afskrives kun i løbet af projektperioden. Den projektpartner som har købt aktivet er ansvarlig for restværdien af aktivet efter slutdatoen for projektet.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 17-aug-10