Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Hvad er et Caretech-projekt?  |  Hvordan skabes et projekt?  |  Kontraktmateriale

Hvordan skabes et Caretech-projekt?

Har du en projekt ide, er du velkommen til at kontakte os. Vi er klar til at gå i dialog med dig om dine projektideer.
Den konkrete proces vil variere noget fra case til case, men generelt vil følgende blive fulgt:

  • Interesserede med ideer henvender sig til Caretech Innovations daglige ledelse til en første uformel drøftelse.
  • Hvis man ønsker en egentlig sagsbehandling af et projektforslag sender man på baggrund af drøftelsen en 1-2 siders beskrivelse per email.
  • Den daglige ledelse af Caretech Innovation udpeger en ansvarlig til hvert projektforslag.
  • Denne person hjælper forslagsstillerne med at undersøge mulighederne. Hvis projektforslaget skønnes relevant udarbejdes en formel ansøgning.
  • Til denne formel ansøgning anvendes en projektskabelon opbygget i relation til de kriterier projektforslagene skal evalueres ud fra. Projektskabelonen kan downloades her.
  • Den daglige ledelse af Caretech Innovation vurderer ansøgningerne og laver indstillinger til bestyrelsen.
  • Bestyrelsen beslutter om projektet skal tilbydes en kontrakt og dermed igangsættes.
  • Kontrakten udarbejdes af den daglige ledelse og forhandles på plads af parterne.
  • Når et projekt igangsættes anvendes den udfyldte projektskabelon (projektbeskrivelse) i den løbende projektstyring og rapportering.

Se også Invitation til Innovation (pdf).

Find yderligere kontraktmateriale her.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 11-aug-10