Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Sundhedsbarometer
Kontaktpersoner:

Det er visionen med dette projekt, at et teknologisk redskab skal kunne gøre det nemmere for brugeren at forholde sig til de mange enkeltstående, konkrete valg, som vi hver dag foretager i dagligdagen. Dette skal gøres ved at tydeliggøre sammenhænge mellem livsstil og sundhed. Redskabet kaldes et “barometer”, fordi det på baggrund af de nuværende mønstre i livsstilen baseret på brugens registrering kan give et skøn af brugerens fysiske tilstand, og hvordan denne påvirkes i positiv eller negativ retning af de enkelte valg. Desuden åbnes mulighed for elementer af spil og leg, hvor brugeren f.eks. kan udføre eksperimenter af typen “Hvad nu hvis…” for at øge brugerens viden om konsekvenser af forskellige valg, samt mulighed for at enheden kan spille sammen med sociale netværk, hvor flere brugere tilsammen kan inspirere, diskutere og konkurrere på livsstil og dermed hjælpe til at sikre en længerevarende indsats.

Download faktaark om Sundhedsbarometer (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om Sundhedsbarometer (pdf).
Download resumé af projektet (pdf).

Partnere: Wei-con Aps; Mercon A/S; Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. oktober 2009 - 15. oktober 2010
Caretech budget: 800.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 8-aug-12