Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Introduktion  |  Bestyrelse  |  Medarbejdere  |  Årsrapporter  |  Kontakt

Caretech funktioner og personer

Her ses (en del) af Caretechs kernebemanding, som består af medarbejdere fra Alexandra Instituttet samt Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet. Vi arbejder til daglig på at administrere projektpuljen og de delprojekter, som er støttet af projektpuljen. Vi har tilsammen mange års erfaring med sundheds-it projekter, tværfaglige miljøer og forskningsbaseret brugerdreven innovation. Vi arbejder indenfor følgende fire funktionsområder.

IKT og sundhed: Fokuserer på udviklingen af sundheds-it løsninger i tæt samarbejde med eksterne partnere. Vores ekspertiser inkluderer: projektledelse, software udvikling, etnografisk undersøgelse, brugerdrevet innovation og industriel design. De dybdegående ekspertiser om sundheds- og velfærdsvæsenet, markeder og kommercialisering finder vi hos vores eksterne partnere. Tæt samarbejde med andre forsknings- og videninstitutioner giver yderligere styrke til projekterne.

Forretningsudvikling: Fokuserer på forretningspotentiale, der er centralt i alle projekter -- fra screening af projektideer til udarbejdelse af forretningsplaner og kommercialisering af projektresultater. Forretningsudvikling samarbejder med projektdeltagere fra både forskningsinstitutioner, sundheds- og velfærdsvæsenet og virksomheder med henblik på at transformere den gode ide til god forretning.

Formidling og netværk: Fokuserer på at formidle projekternes spændende resultater og annoncere projektpuljen til vigtige målgrupper på konferencer, gennem oplæg i pressen og gennem netværk. Desuden skal vi udvikle (inter)nationale netværk af sundhedsinteressenter fra sundheds- og velfærdsvæsenet, erhvervslivet, myndigheder, forskningsmiljøer og interesseorganisationer.

Ledelse og administration: Fokuserer på den overordnede strategi og fordeling af projektpuljen i samarbejde med bestyrelsen, samt matchmaking mellem virksomheder, sundhedsaktører og forskere. Tager sig desuden af regnskab, afrapportering, opdatering af websider, opfølgning på kontrakter og lignende.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 13-aug-10