Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Mobil Adgang til Logistik Data
Kontaktpersoner:

Projektet skal eksperimentere med og forbedre den mobile platform, som er udviklet i projektet Mobil Adgang for Sundhedspersonale, så den kommer til at understøtte flere kliniske arbejdsgange blandt andet overblik og logistik. Dermed arbejder projektet videre på de etnografiske erkendelser og tilbagemeldinger fra sundhedspersonalet på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Med projektet udvikler deltagerne et arbejdsredskab, hvis funktionalitet er skabt i tæt samarbejde med brugerne i en fortløbende proces for at tilgodese de forandringer, der hele tiden sker i sundhedsvæsnet.

I projektet er der fokus på både at vise og opdatere data i MidtEPJ. Dette betyder en dyb integration med MidtEPJ, så data i de bagvedliggende systemer, dvs. Columna og Bookplan, opdateres og de nyeste data altid er til rådighed både på den mobile platform såvel som på overblikskærmene og i PC udgaven af MidtEPJ.

Download faktaark om Mobil Adgang til Logistik Data (pdf).
Download rapporten om det etnografiske studie (pdf.)

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om Mobil adgang til logistik data (pdf).
Download resumé af projektet (pdf).

Partnere: Capgemini; Systematic A/S; Regionshospitalet Randers og Grenå; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. januar 2012 - 31. august 2012
Caretech budget: 1.100.000 kr

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 17-oct-12