Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
HemoLab@Home
Kontaktpersoner:

Projektet HemoLab@Home har til formål at designe et telemedicinprodukt baseret på en medicinsk måleenhed, der kan måle parametre relateret til blodsygdomme. En telemedicinsk løsning kan reducere antallet af hospitalsbesøg til fordel for både hospitalsvæsen og patienter.

Projektet vil tage fat på såvel tekniske udfordringer som organisationelle udfordringer. I forbindelse med de tekniske udfordringer vil vi undersøge enhedens brugergrænseflade, data kommunikationen samt integrationen med hospitalets eksisterende systemer. Hvad angår de organisationelle udfordringer drejer det sig om interaktionen mellem patienten og enheden, kommunikationen mellem patienten og lægen samt interaktionen mellem læge, hospitalets eksisterende systemer og den information enheden bidrager med.

Download faktaark om HemoLab@Home (pdf).
Download rapporten om den etnografiske studie (pdf).
Læs mere om samarbejdet mellem etnograferne og personalet på Hæmatologisk afdeling her.

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om HemoLab@Home (pdf.)

Partnere: Unisensor A/S; Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. februar 2010 - 30. april 2011
Caretech budget: 1.525.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 21-feb-12