Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
Flex-control
Kontaktpersoner:

Projektet Flex-control undersøger muligheden for at udarbejde en interaktiv platform, som patienter/pårørende kan benytte i hjemmet til hospitals- eller sundhedsrelaterede aktiviteter. Platformen kræver stor grad af åbenhed og fleksibilitet, da mange forskellige applikationer skal kunne anvende den. Projektet vil muliggøre, at små og mellemstore virksomheder kan tilbyde services uden, at de skal bekymre sig om den underliggende platform, men de skal kun fokusere på, hvordan de udvikler det bedste værktøj, der skal benytte platformen. Der er store forskningsmæssige udfordringer i at få defineret en sådan platform, som projektdeltagerne ønsker bygget på åbne standarder, for at skabe størst mulig fleksibilitet i forhold til kommende udbydere af services. På sigt forventer deltagerne, at disse krav og anbefalinger vil indgå i et nationalt initiativ indenfor telemedicinske løsninger m.v., hvor man i dag ser en del knopskydning.

Download faktaark om Flex-control (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om Flex-control (pdf).
Download resumé af projektet (på engelsk, pdf).

Partnere: Flex-control; Ingeniørhøjskolen i Århus; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Caretech Innovation
Projektperiode: 1. februar 2010 - 30. november 2010
Caretech budget:  745.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 27-apr-11