Om Caretech |  Projektetablering  |  Projekter  |  Set & Sket
Oversigt
AkutFlow
Kontaktpersoner:

Projektets overordnede vision er at udvikle en åben platform til koordinering og kommunikation mellem forskellige hospitalers akutmodtagelser og mellem akutmodtagelserne og andre aktører på akutområdet f.eks. akutmedicinsk koordinering (AMK). AkutFlow platformen skal øge overblikket og kvaliteten ved visitation og være med til at lette flowet på tværs af organisatoriske rammer.

Download faktaark om AkutFlow (pdf).
Download rapporten om den etnografiske studie (pdf).

Projektet er afsluttet.

Download evalueringsrapport om AkutFlow (pdf).

Partnere: Caretech Innovation; Datalogisk Institut, Aarhus Universitet; Cetrea A/S; Regionshospitalet Horsens; Regionshospitalet Herning; Århus Sygehus; Regionshospitalet Randers; Regionshospitalet Viborg; Præhospital og Akut Medicinsk Koordination (AMK), Region Midtjylland
Projektperiode: 1. november 2009 - 31. januar 2012
Caretech budget:  1.595.000 kr.

Caretech Innovation * kontakt@caretechinnovation.dk * sidst opdateret 17-aug-12